Fel verzet van Groot-Brittannië; Subisidie van EG voor HDTV twijfelachtig

BRUSSEL, 17 NOV. Subsidiëring door de EG van High definition television (HDTV) is onzeker geworden. Gisteren wezen de ministers van Europese zaken in Brussel een Nederlands voorstel om voor komend jaar alvast de subsidies vast te stellen af.

De ministers van telecommunicatie die overmorgen in Brussel samenkomen worden bovendien geconfronteerd met felle Britse tegenstand tegen de subsidies. Het project wordt cruciaal geacht voor het voortbestaan van de consumenten-elektronica divisie van onder meer Philips. Over subsidiëring kan alleen unaniem worden beslist.

Een voorstel van staatssecretaris Dankert de HDTV-subsidie alvast in de begroting van volgend jaar op te nemen werd gisteren niet aangenomen. De Europese Commissie heeft voorgesteld tot en met 1996 850 miljoen Ecu te besteden aan onderzoek en ontwikkeling van dit nieuwe produkt. Dankert wilde de uitgave van 200 miljoen Ecu daarvan volgend jaar al mogelijk maken. Het HDTV-voorstel maakt echter deel uit van het financiële meerjarenplan voor de EG dat bekend staat als het "pakket Delors II'. De besluitvorming daarover is geblokkeerd - de kans op een doorbraak bij de komende Europese Raad in Edinburgh is afgenomen. Het meerjarenplan zou onder meer de armere lidstaten aan extra subsidies moeten helpen om economisch aansluiting te vinden bij de rijkere lidstaten. De armere lidstaten zijn dan ook tegenstander van aparte financiering van het HDTV-project, voordat er een akkoord is gesloten over Delors II. Dankert stelde gisteren dan ook voor om behalve voor HDTV, ook alvast voor het zogeheten cohesiefonds voor de armere lidstaten, voor volgend jaar geld uit te trekken. Ook daarvoor kreeg hij geen steun.

De staatssecretaris kwam met zijn plannen omdat hij uiterst somber is over de kansen op een akkoord over Delors II in december. De ratificatie van het Verdrag van Maastricht is immers in een impasse beland door het Britse uitstel van parlementaire goedkeuring tot na een tweede Deens referendum. Het financiële meerjarenplan is te beschouwen als de financiële uitwerking van het Verdrag van Maastricht.

De Britten zullen donderdag op de vergadering van de ministers voor telecommunicatie vermoedelijk volharden in hun principiële verzet tegen HDTV-subsidies. Zij menen dat de markt het project zelfstandig moet dragen. Andere lidstaten als Denemarken en Ierland vinden het project te duur. Duitsland, Italië, België, Luxemburg en Nederland zijn voorstander.

    • Folkert Jensma