Brinkman verwerpt idee immigratieland

GOES, 17 NOV. CDA-fractievoorzitter Brinkman is tegen het idee van PvdA-minister J. Pronk (ontwikkelingssamenwerking) om Nederland tot immigratieland te verklaren. “Het wekt valse verwachtingen om te zeggen dat Nederland immigratieland is en dat de deur dus wel een stukje verder open kan”, zei Brinkman gisteravond op een CDA-bijeenkomst te Goes.

Pronk hield zijn pleidooi voor Nederland als immigratieland in polemiek met zijn partijgenoot A. Kosto, staatsecretaris van justitie, die had gezegd dat alle illegalen uit het land moesten “verdwijnen”. Brinkman nam gisteren afstand van deze discussie. “De vraag of er nu meer het land in moeten of juist meer het land uit is veel te abstract.” Brinkman zei dat eenvoudigweg de regels moeten worden toegepast “zoals ze bedoeld zijn”. “Wie geen recht heeft hier te zijn, heeft geen recht hier te zijn. We moeten er wel over praten. Waar het om gaat is dat een aantal vreemdelingen recht heeft op onze bescherming omdat ze vervolgd worden. Voor hen zijn wij terecht een toevluchtsoord. Maar de mensen die wegens slechte economische omstandigheden naar ons land komen kunnen we beter in de landen van herkomst steun geven.” Brinkman wil “de overheidsloketten sluiten voor wie geen recht heeft op voorzieningen”. Er moet goed worden bekeken wat in Nederland zelf gebeurt op het gebied van de inburgering en de “tewerkstelling”. “We moeten ons afvragen: waarom doen we dat werk in de kassen (waar veel illegalen werken, red.) niet zelf?” Brinkman pleitte ook voor een strikte beoordeling van de asielverzoeken direct bij de grens.Over de bezuinigingsplannen van het kabinet zei Brinkman dat “we er niets voor kopen om ruzie te maken”. Tijdens het debat over die bezuinigingen was Brinkman dan ook “niet oorlogzuchtig” geweest, ook al omdat zijn fractie pas een definitief oordeel geeft als de invulling van de bedragen bekend zijn. “Eerst zien dan geloven” aldus Brinkman.