Bejaardenoord zal geleidelijk aan verdwijnen

DEN HAAG, 17 NOV. Bejaardenoorden zullen geleidelijk aan verdwijnen door de opkomst van zogenoemde woon-zorgcentra voor ouderen.

Dit zijn voorzieningen waar ouderen terecht kunnen die een combinatie van wonen en zorg nodig hebben, maar geen intensieve verzorging van een instelling als het verzorgings- of verpleeghuis.

Dat blijkt uit een brief over wonen en zorg voor ouderen die minister d'Ancona (WVC) gisteren, mede namens de staatssecretarissen Heerma (volkshuisvesting) en Simons (volksgezondheid), naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De bewindslieden willen van de versnipperde financiering van de woon-zorgcentra af en streven er naar dat de nieuwe woonvormen, waarmee de afgelopen jaren veel is geëxperimenteerd, uit één fonds worden betaald. Wie behalve WVC en VROM dit fonds moeten vullen is onderwerp van nader beraad, aldus de bewindslieden. “Het is een nieuwe voorziening, waaraan een nieuw prijskaartje moet hangen.”

Geleidelijk aan zouden ouderen, die nu nog naar een bejaardenoord gaan, naar een woon-zorgcentrum kunnen, schrijven de bewindslieden. Geld voor wonen in bejaardenoorden dat op deze manier vrijkomt zou dan voor woon-zorgcentra kunnen worden gebruikt. Zij tekenen daarbij aan dat het niet de bedoeling is mensen die nu in bejaardenoorden wonen te laten verhuizen naar woon-zorgcentra.

De woon-zorgcentra zijn vaak plaatselijke initiatieven, tussen zelfstandig wonen en intramurale zorg (verpleeghuizen, bejaardenoorden) in. Zij worden uit allerlei potjes gefinancierd, zoals volkshuisvestingssubsidies, geld uit de Wet op de Bejaardenoorden, provinciale en gemeentelijke subsidies of particuliere fondsen en ten slotte geld uit het fonds van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Het ministerie van VROM blijft verantwoordelijk voor het zelfstandig wonen van ouderen, voor voldoende en passende huisvesting en voor de toegankelijkheid van de woning. De zorg aan ouderen die nu in instellingen als verpleeghuizen en verzorgingshuizen aan ouderen wordt gegeven, blijft geheel onder de AWBZ vallen, aldus de bewindslieden.