Artiesten betalen veel voor verzekeringen

ROTTERDAM, 17 NOV. Een olifantendompteur in een willekeurig circus wil zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Maar als hij zich aanmeldt bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij, staat hij òf voor een gesloten deur òf moet hij een relatief hoge premie betalen. De dompteur loopt namelijk grote kans door een van zijn olifanten te worden geplet.

Zelfstandige artiesten vinden moeilijk een verzekeringsmaatschappij waar ze zich kunnen indekken tegen ongevallen. Het Zilveren Kruis kent bijvoorbeeld wèl een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar die geldt volgens de Rotterdamse belastingadviseur D. Molenaar slechts voor bepaalde groepen kunstenaars. Molenaar zegt de belangen van ongeveer 500 Nederlandse artiesten te behartigen. De verzekering van Zilveren Kruis is met name toegankelijk voor beeldende kunstenaars, die daarvoor eenzelfde hoge premie betalen als bij voorbeeld machinebankwerkers. De kans dat de beeldende kunstenaar uitschiet met de zaag, acht Zilveren Kruis namelijk even groot.

Toch zijn verzekeringsmaatschappijen geen cultuurbarbaren. In tegendeel, ze sponsoren zelfs regelmatig grote manifestaties. Zo plaatste Nationale Nederlanden onlangs een advertentie onder de kop "Een extra stimulans voor jong talent'. Daarin schrijft de verzekeringsmaatschappij onder meer dat ze het Scheveningen Internationaal Muziekconcours en de concertserie "Jonge meesters aan zee' financieel ondersteunt.

Een hypocriete gang van zaken, meent Molenaar. “Voor het risico dat de pianist uit "Jonge meesters aan zee' zijn pols kan breken, sluit Nationale Nederlanden de ogen”, aldus Molenaar. Naar aanleiding van de advertentie besloot de belastingadviseur een brandbrief naar de verzekeringsmaatschappij te sturen.

Nationale Nederlanden benadrukt overigens geen enkele beroepsgroep van zijn verzekeringen uit te sluiten. Aan sommige beroepen hangt gewoon een prijskaartje. Een probleem waarmee de leden van de Kunstenbond FNV regelmatig mee hebben te maken. Beleidsmedewerker H. Kosterman: “Molenaar zal wel de belangen van bekende, welvarende artiesten behartigen. Onze leden kunnen als zelfstandige niet eens zo'n verzekering betalen. Die zijn krankzinnig duur.” Een deel van de achterban van de Kunstenbond loopt zelfs onverzekerd over straat. “Veel leden hebben een uitkering. Als de verdiensten gedurende enige tijd aantrekken, raken ze hun uitkering en verzekering kwijt. De artiesten hebben dan te weinig geld om aanvullende verzekeringen af te sluiten.”