Zondebok

Door de dreiging van electoraal verlies stort de volledige politieke mallemolen zich opeens op de materie van al tien jaar bekende maar systematisch verzwegen problemen met in Nederland verblijvende illegale allochtonen.

Vooral de illegaal die betaalde arbeid heeft verworven is het doelwit. De illegaal is de kwetsbaarste buitenlander in ons land, het is ook een mens die om voor de hand liggende redenen zo min mogelijk op wil vallen en daarom nauwelijks overlast veroorzaakt. De illegaal heeft niet de illusie te mogen blijven. Hij heeft slechts als doel zichzelf en zijn familie economisch te versterken en is bereid daar hard en lang voor te werken. Illegalen maken onze kantoren schoon, in de horeca zorgen ze voor onze schone borden en bestek, in de bouw sjouwen ze de stenen voor ons nieuwe huis en in de tuinbouw worden ze massaal ingezet om voor ons aardbeien en die leuke cherry-tomaatjes te plukken.

Genoemde bedrijfstakken vervullen een essentiële functie in ons land. De arbeid die er moet worden verricht staat niet in hoog aanzien bij de Nederlander en de legaal in Nederland verblijvende allochtoon. Wij kijken op deze arbeid neer en vinden dat onze opleiding of ons arbeidsverleden ons recht geeft op "hoogstaander' arbeid. Wij accepteren liever een uitkering dan ons te lenen voor "dom' werk. Deze gelegaliseerde instelling leidde vooral in de randstad tot een schreeuwend gebrek aan arbeidskrachten in een zee van werkloosheid. Van de, veelal kleine, werkgever wordt verwacht dat hij de stad intrekt en de huizen langs gaat om de werkloze over de drempel van zijn bedrijf te trekken. In de praktijk worden deze werkgevers dagelijks geconfronteerd met werkzoekende Polen, Marokkanen of Turken. Als de nood hoog is, is de keuze simpel. De illegaal wordt ervaren als een goed mens en een waardevolle arbeidskracht. Op een enkele kwalijke uitzondering na wordt hij ook als zodanig behandeld. De premies en belastingen worden voor hem voldaan en de ziekenfondspapieren ingevuld. Hij neemt als werknemer volwaardig deel aan onze samenleving. Met zijn arbeid helpt hij aan de instandhouding van onze economie en met zijn premies en belastingen financiert hij ons sociale stelsel. De noodzaak van zijn aanwezigheid is een gevolg van jarenlang falend overheidsbeleid. De afschuwelijke jacht op en overdreven aandacht voor de werkende illegaal is een te gemakkelijke vlucht voor de werkelijke problematiek van allochtonen. De werkende illegaal wordt door de politiek misbruikt als zondebok ter verbloeming van eigen falen.

    • Hans de Vries