Vlaanderen krijgt een "partij van de burger'

BRUSSEL, 16 NOV. Vlaanderen is sinds afgelopen weekeinde een nieuwe politieke partij rijker: de Vlaamse Liberalen en Demokraten (VLD). Aan de oprichting ging eind vorige week op een vierdaags congres in Antwerpen de begrafenis vooraf van de liberale PVV, onder leiding van Guy Verhofstadt.

Met de "verruiming' van de oude PVV tot een nieuwe liberaal en democratisch gezinde partij willen Verhofstadt en de zijnen de kloof tussen politiek en burger in België dichten. Vandaar de toevoeging "Partij van de Burger' aan de officiële naam. De nieuwe partij is voorstander van het organiseren van referenda en hoorzittingen.

De oprichting van de VLD is Verhofdstadts antwoord op 24 november, de datum waarop bij de algemene verkiezingen van een jaar geleden de traditionele partijen in België forse klappen opliepen en extreem rechts (het Vlaams Blok) grote stemmenwinst boekte. De schok van die verkiezingsuitslag dreunt nog steeds na in het politieke landschap van België.

De opzet van Verhofstadt is om ook nieuwkomers van buiten de PVV binnen de nieuwe VLD te loodsen. Zo maakte oud-voorzitter Jaak Gabriëls van de Vlaamse nationalistische partij Volksunie (geen enkele verwantschap met de Nederlandse Volksunie) enkele maanden geleden zijn overstap bekend naar de nieuwe liberale beweging. Sindsdien wordt Gabriëls door de Volksunie verketterd.

Afgelopen weekeinde op het congres in Antwerpen kwamen daar nog een reeks namen bij van lokale politici uit verschillende partijen. Spectaculaire transfers waren daar evenwel niet bij, of het moest de overstap zijn van het socialistische Kamerlid Pierre Chevalier. Chevalier, ooit een kroonprins binnen de SP, motiveerde zijn besluit aldus: “Alle pogingen binnen de SP om de juiste repliek te vinden op 24 november strandden op een star en verkrampt partij-apparaat. Deze sclerose en dit immobilisme hebben mij doen inzien dan mijn engagement binnen deze partij niet langer zinvol is”.

SP-voorzitter Vandenbroucke raakte zo opgewonden over de handelwijze van zijn ex-partijgenoot dat hij gisteren persoonlijk naar Antwerpen ging om daar op een persconferentie zijn gal te spuwen over Chevalier. Hij liet daarbij niet na om onthullingen te doen over privé-escapades van Chevalier in een duur Parijs hotel. De verruimingsoperatie van Verhofstadt noemde Vandenbroucke een “uiting van plat electoralisme van een koopmanspartij die politici koopt en verkoopt zoals beesten op een jaarmarkt”.