Verzekeraars en Simons eens over eigen risico's

DEN HAAG, 16 NOV. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) en de verzekeraars tegen ziektekosten zijn het in beginsel eens over het invoeren van vrijwillige eigen risico's voor alle verzekerden. De oppositie in de Tweede Kamer reageert woedend op het akkoord, omdat het niet van tevoren aan het parlement is voorgelegd.

Morgen zullen Simons en de verzekeraars in de Haagse Trêveszaal een "memorandum' ondertekenen in aanwezigheid van premier Lubbers en de ministers Kok, De Vries, d'Ancona en Andriessen. Simons en de particuliere verzekeraars (KLOZ) en de ziekenfondsen (VNZ) bereikten anderhalve week geleden overeenstemming over maatregelen voor de korte termijn en bijdragen aan kostenbeheersing in de gezondheidszorg. Eind vorige week kreeg het "memorandum' de goedkeuring van het kabinet. Overigens blijven de verzekeraars tegenstander van Simons' plan voor een brede basisverzekering.

In het nog vertrouwelijke memorandum staat dat Simons en de verzekeraars de belemmeringen voor het invoeren van vrijwillige eigen risico's willen wegnemen. Hiervoor is wetswijziging nodig. Simons zal de verzekeraars voorlopig niet aan een strengere budgettering onderwerpen. De vraag of verzekeraars strakker aan budgetten moeten worden gebonden of juist meer financiële vrijheid dienen te krijgen, moet een nog in te stellen onafhankelijke commissie beantwoorden. Simons en de verzekeraars hebben daarvoor de volgende personen op het oog: oud-voorzitter van de Rekenkamer Kordes, algemeen-secretaris Gerritse van de Sociaal-economische Raad (SER), prof. De Wit (bijzonder hoogleraar verzekeringseconomie aan de Erasmus Universiteit en oud-directeur research bij Nationale Nederlanden) en de Hengelose burgemeester Lemstra, oud-topambtenaar op WVC en VROM.

De ondertekening van een andere overeenkomst, tussen Simons en de aanbieders van zorg zoals de bejaardenoorden, thuiszorg-organisaties, ziekenhuizen, verpleeghuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg, gaat niet door. Nadat deze organisaties enkele dagen voor het Kamerdebat van 29 oktober hadden vernomen dat Simons en de verzekeraars met elkaar in overleg waren, wilden zij daarbij betrokken worden. Simons bood hun aan een apart convenant te sluiten, maar volgens een woordvoerster van de Nederlandse Zorgfederatie (NZf) was dat niet meer dan een snel in elkaar gedraaide agenda voor gesprekken over en aantal onderwerpen. “En dat hoeven we niet vast te leggen in een overeenkomst.”

De NZf maakt bezwaar tegen “het eenzijdige karakter van de overeenkomst over de stelselherziening” die morgen getekend wordt. “Een louter verzekeringstechnische aanpak betekent een verschraling van de zorg waarbij dan alleen kostenbeheersing nog een rol speelt.” In een brief aan Lubbers schrijft NZf-voorzitter Krol dat “het u duidelijk zal zijn dat een tussen u en de zorgverzekeraars af te sluiten memorandum de loyale medewerking van de zorgaanbieders verenigd in de NZf aan de verdere invoering van de stelselherziening in de waagschaal legt”.

Over het akkoord hebben Simons en de verzekeraars de afgelopen maanden een reeks besprekingen gevoerd. Alle oppositieparijen met uitzondering van de CD willen dat Simons de ontwerp-overeenkomst aan de Kamer voorlegt alvorens er getekend wordt. Simons weigert dat, zo blijkt vandaag uit zijn antwoord op vragen van de oppositie.

Volgens het Tweede-Kamerlid Kamp (VVD), de aanvoerster van het oppositionele protest, wordt de Kamer buitenspel gezet. Zij spreekt van “arrogantie van de macht” en vindt het “onvoorstelbaar dat in het grootste geheim dit zogenoemde herenakkoord tot stand kon komen”. De Kamer is misleid, stelt zij vast, “omdat de indruk was gevestigd dat in deze kabinetsperiode geen verdere stappen in het plan-Simons zouden worden gezet”.

Volgens de Tweede-Kamerleden Van Otterloo (PvdA) en Lansink (CDA) strookt het sluiten van de overeenkomst met de plannen die Simons eerder dit jaar aan de Kamer heeft voorgelegd en die op 29 oktober zijn besproken. Nadat het kabinet had besloten dat volgend jaar geen grote stappen worden gezet op weg naar een voor iedereen verplichte basisverzekering, werd Simons met goedkeuring van de Kamer op pad gestuurd om met de betrokkenen nadere afspraken over de voortgang van de stelselwijziging te maken. Volgens Van Otterloo zitten de oppositiepartijen “knel met hun eigen verhaal dat er van de stelselwijziging niets meer terecht zou komen. Ze zien nu dat het niet afgelopen is”. Hij vindt het juist correct van Simons dat een akkoord na en niet voor het Kamerdebat over de stelselswijziging van 29 oktober wordt gesloten. Simons zei de Kamer toen dat hij nog in overleg was met de verzekeraars. Kort daarna bereikten de partijen overeenstemming.