"Verlaat de krankzinnige Cosa Nostra'

ROME, 16 NOV. Antonino Calderone, een van de belangrijkste spijtoptanten van de mafia, heeft zaterdag een brief gepubliceerd voordat hij terugging naar de Verenigde Staten, waar hij onder een nieuwe identiteit leeft. Hieronder volgen delen van de tekst. “Ik ben Antonino Calderone, en voordat ik mijn land verlaat waar ik zo van hou om terug te keren naar waar het mij is vergund in alle rust met mijn gezin te leven, wil ik de eerlijke Italianen groeten die in de meerderheid zijn en hen vergiffenis vragen voor het feit dat ik een mafioso ben geweest. (...)

Cosa Nostra kan worden overwonnen. Ik die lid ben geweest van Cosa Nostra weet dat als we allemaal verenigd blijven, ze kan worden overwonnen. Cosa Nostra maakt nu fouten omdat zij minder sterk is dan gisteren. Nu moet zij haar stem verheffen om te bevelen en in haar geschiedenis is dat zelden nodig geweest. Zij kan worden overwonnen ook omdat erbinnen zoveel mensen zijn die het niet meer verdragen om onder de dictatuur van de Corleonesi te leven, en nu praat ik tot deze personen van Cosa Nostra: verlaat deze krankzinnige misdadigers, want nu bestaat datgene niet meer waarin we allemaal hebben geloofd, geef hen aan en begin een nieuw leven. Ik was wanhopig, maar heb gezien dat je weer kan leven, 's avonds gaan slapen zonder bang te zijn dat de telefoon gaat. Niemand van jullie is nu ergens zeker van, ze roepen je voor een afspraak en het is een valstrik, je denkt vrienden te hebben en ze staan op het punt je te vermoorden, er is nergens meer respect voor, er zijn geen regels, er is geen traditie meer, er is niets meer, alleen maar angst. Het is mogelijk weer te gaan leven met gewone mensen, en dat is iets prachtigs. Tot slot wil ik de personen bedanken die me in deze jaren nooit in de steek hebben gelaten, de agenten van de centrale operatieve dienst, echte professionals en zeer menselijk, aan hen en aan Falcone heb ik mijn leven toevertrouwd en nu kan ik mijn kinderen opnieuw in de ogen kijken. Ik dank de pers als zij deze woorden van mij publiceert, ik heb niet gestudeerd maar schrijf met het hart.''