Topoverleg in Londen over Hongkong

HONGKONG, 16 NOV. De gouverneur van Hongkong, Chris Patten, is vandaag na een reis door Canada in Londen aangekomen voor topoverleg over zijn confrontatie met China over democratische hervormingen in de kroonkolonie. Tevens is daar de Chinese vice-premier, Zhu Rongji, gearriveerd aan het hoofd van een economische en handelsmissie. Patten en Zhu zullen elkaar vanavond ontmoeten tijdens een diner, aangeboden door minister van buitenlandse zaken Douglas Hurd, maar een woordvoerder in Hongkong zei dat zij niet wezenlijk over Hongkong zullen praten.

Patten heeft in Canada steun van de regering gekregen voor zijn hervormingsplan. Anders dan vorige gouverneurs van Hongkong, is Patten door premier Brian Mulroney en minister van buitenlandse zaken Barbara McDougall als een de facto-regeringsleider ontvangen. McDougall zei in een gezamenlijke persconferentie met Patten dat Canada als gevolg van grootschalige economische, culturele en personele banden een substantieel belang in de toekomst van Hongkong heeft. “Wij ondersteunen de pogingen om de democratie in Hongkong uit te breiden en te verbreden. Wij geloven dat democratie de sleutel is voor het waarborgen van Hongkongs toekomst na 1997.”

Er wonen 700.000 Hongkong-Chinezen in Canada, het grootste aantal buiten Hongkong. Ongeveer de helft van de jaarlijkse "brain-drain' van ruim 60.000 emigreert naar Canada. Australië, dat de tweede grootste Hongkong-Chinese gemeenschap ter wereld heeft, heeft zich vorige week in gelijke zin uitgelaten, maar werd daarvoor onmiddellijk scherp gekritiseerd door de Chinese woordvoerder.

De Amerikaanse regering beschouwt Pattens voorstellen ook als constructief en het Congres heeft zelfs een speciale wet, de "Hongkong Policy Act' aangenomen, die strikte naleving van de formule "één land - twee systemen' tot een Amerikaans belang verklaart, hetgeen betekent dat de VS Hongkong in economisch, cultureel en vele andere opzichten, o.a. mensenrechten, lucht- en scheepvaart als een apart land zullen blijven behandelen.

China heeft dit weekeinde voor het eerst de bouw van het nieuwe vliegveld bij de controverse betrokken. In afwachting van een algeheel akkoord over de financiering besloot Hongkong vorige week door te gaan met de landaanwinning, een contract van 2 miljard gulden, waarvan Ballast Nedam een van de uitvoerders is. China was in juli akkoord gegaan, maar Hongkong wees het af omdat het een algeheel akkoord wilde. Nu wil Hongkong alsnog gebruik maken van het eerdere Chinese deel-fiat, maar Peking wijst het af wegens de politieke confrontatie.

    • Willem van Kemenade