Stijgende winst voor Browning-Ferris

De winst van het Amerikaanse concern Browning-Ferris dat zich in vele landen bezig houdt met afvalverwerking, is in het eind september afgelopen boekjaar gestegen van 65,2 miljoen dollar tot 175,6 miljoen dollar.

De winst per aandeel kwam uit op 1,11 dollar tegen 0,42 dollar het jaar er voor. In het vorige boekjaar was een voorziening nodig van 156,4 miljoen dollar. Zonder die post zou de winst 221,6 miljoen dollar hebben bedragen.

De jaaromzet groeide van 3,18 miljard dollar tot 3,29 miljard dollar (5,9 miljard gulden).