Stelselswijziging zet Vie d'Or op verlies

Onder druk van de Verzekeringskamer heeft de betrekkelijk kleine Levensverzekering Maatschappij Vie d'Or in het Brabantse Veldhoven haar reserveringsmethodiek voor verzekeringsverplichtingen moeten aangepassen.

Dit leidde tot een verhoging van de voorziening verzekeringsverplichtingen per 1 januari 1991 met 13,6 miljoen gulden, welk bedrag alsnog als buitengewone last over 1991 is opgevoerd. Dat staat te lezen in het jaarverslag, waarvan de publikatie door de in de boeken aan te brengen veranderingen vertraging opliep.

Verder heeft het ingevoerde nieuwe stelsel verleden jaar geleid tot verhoging van de toevoeging aan die voorziening tot 9,1 miljoen gulden. Hierdoor kwam het verlies voor Vie d'Or op 32,2 miljoen gulden over het afgelopen boekjaar. Over 1990 werd een nadelig resultaat van 5,4 miljoen gulden behaald.

De verzekeraar bereikte een snelle groei, zoals blijkt uit de toeneming van het verzekerde kapitaal van bijna 3 miljard eind 1990 tot ruim 4,2 miljard gulden eind 1991.

Om het garantievermogen en de solvabiliteit eind dit jaar op een aanvaardbaar peil te houden, heeft de maatschappij financiële herverzekeringscontracten gesloten. Mede daardoor daalde het netto premie-inkomen van 202,7 miljoen gulden in 1990 tot 154,3 miljoen gulden in 1991. Door de stelselwijziging moest het eigen vermogen worden versterkt. Dat gebeurde eind 1991 door middel van een aandelenemissie. Het eigen vermogen nam hierdoor met 20 miljoen gulden toe en het geplaatste kapitaal steeg van 14 miljoen naar 17,3 miljoen gulden. De agioreserve nam toe van 5 miljoen tot 21,7 miljoen en het garatievermogen van 12,7 miljoen tot 19 miljoen gulden.

Naar verwachting zal Vie d'Or het jaar 1992 met een klein verlies afsluiten zo schrijft de directie in het jaarverslag.