Schiphol

De discussie over de uitbreiding van Schiphol wordt steeds actueler. Meestal zal de conclusie zijn, dat uiteindelijk "de politiek' zal moeten beslissen. Maar waardoor en door wie zullen deze zich laten leiden?

Door degenen, die zich afvragen of het wel noodzakelijk is, dat vliegtuigen vol supporters voor een voetbalwedstrijd naar Athene vliegen, dat je op één dag de wereldtentoonstelling in Sevilla kan "doen', dat een groepje golfspelers een weekendje gaat golfen in Portugal, dat luxe artikelen per vliegtuig naar het einde van de wereld moeten worden vervoerd, dat even shoppen in Londen de normaalste zaak van de wereld is, enz. enz.?

Nee, waarschijnlijk niet. De verplaatsingsdrift van de moderne mens, de economie en de belangen van de investeerders zullen voor de politici weer het zwaarst wegen en het leefmilieu en de natuur zullen de dupe worden. Schiphol zal uitdijen zolang we niet verstandig worden.

    • J.N.De Ruijter