Plan modernisering Shell Pernis klaar

ROTTERDAM, 16 NOV. Shell Nederland heeft een "Plan van aanpak' aan de overheid gestuurd om de komende vijf jaar zijn raffinaderij in Pernis te moderniseren. Met dit plan, dat de basis zou moeten worden voor de benodigde vergunningen, is een investering van 3 miljard gulden gemoeid in de komende vijf jaar.

Voor dat bedrag wordt een grote "hydrocracker' gebouwd, een olievergassingsinstallatie en een aantal kleinere installaties. Daarnaast is een investering van 800 miljoen à 1 miljard gulden voorzien in een groot aantal projecten ter verbetering van bestaande installaties op Pernis, een van de grootste raffinaderijen ter wereld. Deze verbeteringen zijn voor een belangrijk deel "milieu-gerelateerd'.

De hele operatie is erop gericht de Shell-raffinaderij meer lichte brandstoffen uit dezelfde ruwe olie te laten produceren en te laten voldoen aan de scherpere milieunormen van de overheid. Shell zegt in het Plan van aanpak toe om tien jaar na de inbedrijfname van de gemoderniseerde raffinaderij te stoppen met het stoken van "residuale' olie (de zware olieresten die na het proces overblijven), danwel extra investeringen te doen in "nageschakelde technieken' waardoor de emissies van schadelijke stoffen in de lucht verder afnemen. Shell Pernis is nog steeds bezig met het opstarten en testen van de "Hycon'-installatie die een groot deel van het residu moet verwerken. Hycon, een zeer kostbare installatie, is sinds zijn opening in 1989 enkele malen langdurig wegens kinderziekten stilgelegd.

Volgens Shell zijn de milieu-effecten van het nieuwe plan getoetst aan de overheidsdoelstellingen. Het concern concludeert dat de verwachte milieubelasting daarmee “over het geheel genomen” in lijn is. De Zuidhollandse Milieufederatie prijst “de koersverandering” van het bedrijf, waardoor meer lichte, ontzwavelde brandstoffen ontstaan en meer stookgas en dus minder luchtvervuiling worden geproduceerd. Maar de federatie acht nog aanvullende maatregelen nodig om Shell Pernis te laten voldoen aan de doelstellingen van het Nationaal Milieubeleidsplan Plus. Zeer teleurstellend vinden de milieu-organisaties het dat Shell de afspraken met de provincie over de meting van de uitstoot van zware metalen nog niet nakomt.