Onrust voor handelsoverleg EG en VS

BRUSSEL, 16 NOV. Een landbouwakkoord met de Verenigde Staten zal van de Europese boeren veel grotere offers vragen dan zij al moeten brengen als gevolg van de hervorming van het gemeenschappelijke landbouwbeleid waartoe afgelopen voorjaar in Brussel werd besloten.

Een document met die strekking, waarover onder andere het Franse dagblad Libération het afgelopen weekeinde heeft bericht, heeft voor onrust gezorgd aan de vooravond van het hernieuwde handelsoverleg tussen de EG en de VS.

Volgens het document zullen toezeggingen die de EG-commissarissen Andriessen en MacSharry aan de Amerikanen willen doen, de grenzen overschrijden die zijn vastgelegd in het akkoord over de landbouwhervorming. Bij die hervorming is onder andere afgesproken dat de komende drie jaar 15 procent van de landbouwgrond wordt braakgelegd. Maar bij een Europees-Amerikaanse vergelijk over het cruciale conflictpunt van de oliezaden, zal meer grond uit de produktie moeten worden genomen, aldus het document. Overigens is de herkomst van het document onduidelijk. Woordvoerders van de Europese Commissie ontkennen dat het om een officieel EG-rapport gaat.

Dat het document juist aan de Franse pers is gelekt, lijkt geen toeval. Parijs heeft zich de afgelopen maanden fel verzet tegen het doen van te veel toegevingen aan de Amerikanen. Dat leidde zelfs tot een ernstig conflict binnen de Europese Commissie, toen MacSharry zich terugtrok als onderhandelaar uit onvrede over de houding van Commissie-voorzitter Delors. Inmiddels is dat conflict bijgelegd en zal MacSharry deze week toch als EG-onderhandelaar optreden. Het hernieuwde overleg zal aanstaande woensdag en donderdag plaats hebben in Washington.

De Britse minister van landbouw John Gummer wilde vanmiddag niet op het document reageren. Gummer sprak wel zijn twijfel uit over de Franse kritiek op de onderhanelingen tussen de EG en de VS.

Vandaag zijn de EG-ministers van landbouw in Brussel bijeen voor hun maandelijkse vergadering. Volgens sommige berichten zou de Franse minister Soisson niet alleen willen praten over het handelsoverleg met de Amerikanen, maar zou hij ook de overeengekomen landbouwhervorming opnieuw ter discussie willen stellen. Op het Franse platteland is veel onrust gerezen over het nieuwe Europese landbouwbeleid. Maar of het zover komt, is nog maar helemaal de vraag. Ook vorige maand stond het punt van de landbouwhervorming op Frans verzoek op de agenda, maar bleek het uiteindelijk te zijn teruggetrokken. “Zonder dat daaraan voorwaarden werden verbonden”, aldus een woordvoerder van de Commissie.