Minister wil onderzoek declaraties hoogleraren

DEN HAAG, 16 NOV. Minister Ritzen (onderwijs en wetenschappen) heeft het college van bestuur van de Erasmus Universiteit (EUR) gevraagd te onderzoeken of hoogleraren en andere docenten al dan niet ten onrechte privé-betalingen hebben gekregen voor cursussen aan de Rotterdam School of Management (RSM).

Dit blijkt uit de antwoorden die de minister vandaag heeft gegeven op schriftelijke vragen van het VVD-Kamerlid Franssen. Franssen had de minister vragen gesteld naar aanleiding van het accountantsrapport van Paardekooper & Hoffman over de verliesgevende RSM. Daaruit blijkt dat docenten in vaste dienst bij de universiteit voor managerscursussen bij de RSM 1.200 gulden per dagdeel privé of via stichtingen declareerden. De accountant vroeg zich af of dit in overeenstemming was met het Rijksambtenarenreglement en de regeling "Werken buiten de EUR' van de universiteit.

“Voor zover universitaire personeelsleden nevenwerkzaamheden wensen te verrichten in werktijd, behoeven zij daarvoor buitengewoon verlof”, schrijft de minister. De Erasmus universiteit heeft vorig jaar de regeling "Werken buiten de EUR' ingesteld. Deze schrijft onder meer voor dat faculteiten financieel gecompenseerd moeten worden voor nevenactiviteiten die docenten in werktijd verrichten. De minister wil dat het college van bestuur onderzoekt of de regels voor nevenwerkzaamheden “correct zijn toegepast”.

De minister acht een onderzoek naar de mate waarin universitaire docenten gebruik maken van stichtingen of andere rechtspersonen voor nevenwerkzaamheden “niet zinvol”.