Minister Pronk tijdens PvdA-bijeenkomst over illegalen; "Nederland is immigratieland'

DEN HAAG, 16 NOV. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) vindt dat de PvdA moet overwegen van Nederland formeel een immigratieland te maken. Hij zei dit zaterdag tijdens een briefing van de PvdA over illegalen in Den Haag. Staatssecretaris Kosto (justitie) en PvdA-fractieleider Wöltgens spraken zich uit tegen het voorstel van Pronk om het PvdA-program voor de verkiezingen van 1994 op dit punt aan te passen.

Pronk wees erop dat Nederland de facto een immigratieland is geworden door de toestroom van immigranten, terwijl de regering op het standpunt staat dat Nederland géén immigratieland is. Dat staat ook in het verkiezingsprogramma 1989 van de PvdA. “Ik vraag me af of dit houdbaar is”, zei Pronk. Volgens hem kan de armoede op het zuidelijk halfrond worden verlicht als Nederland meer mensen toelaat. Bovendien zou Nederland behoefte hebben aan immigratie van jonge mensen met het oog op de vergrijzing.

Wöltgens zei dat Nederland “niet een immigratieland moet worden”, al is dit in de praktijk wel het geval. “De migratiedruk neemt toe”, gaf hij toe. “Maar de oplossing bestaat er niet in om de armen naar de rijke landen te laten komen. Dat kan een gevaar opleveren voor de werkgelegenheid.” Ook Kosto nam afstand van het voorstel van Pronk. Hij vindt dat Nederland de immigratie “beheersbaar” moet houden.

Pronk zei het bestaande beleid te steunen, maar voegde er aan toe dat de verandering na de verkiezingen zou moeten plaatshebben. Kosto betwijfelde of Pronk zijn ommezwaai in de PvdA zou kunnen doorzetten.