Markt onberoerd door renteverlagingen in Europa

ROTTERDAM, 16 NOV. De Nederlandse geld- en kapitaalmarkt liet zich nauwelijks beïnvloeden door de Europese (officiële) renteverlagingen.

Hier was dan ook weinig aanleiding toe. De monetaire verruimingen in Frankrijk en Italië kunnen nog grotendeels worden beschouwd als een correctie op eerdere renteverhogingen ten gevolge van de spanningen binnen het EMS. Deze spanningen hebben in Nederland slechts geleid tot lagere renteniveau's, een lijn die vorige week, zij het ietwat aarzelend werd doorgetrokken. Voor de 10-jaars benchmark leidde dit tot een daling van 6 basispunten. De 10-jaars rente kwam hierdoor voor het eerst sinds 3 jaar onder het niveau van 7,5 procent. De lange rente is de afgelopen drie maanden echter nagenoeg ononderbroken met een kleine procentpunt gedaald, waardoor sommige handelaren bevreesd zijn voor een technische correctie. Desalniettemin was vorige week sprake van een aktief emissiebedrijf. Naast het goede sentiment op de markt speelt hierbij mee dat het rente-écart ten opzichte van Duitsland de afgelopen maanden met 30 basispunten is gedaald. Afgelopen vrijdag stond dit verschil op een niveau van 16 basispunten, waardoor de negende opeenvolgende week kon worden opgetekend dat het 10-jaars rente-écart daalde. De positie van de gulden daarentegen blijft onverminderd sterk. Het mag dan ook niet uitgesloten worden geacht dat De Nederlandsche Bank opnieuw zal overgaan tot een verlaging van de speciale beleningsrente, zonder dat de Bundesbank daar een evenredige verlaging tegenover stelt. Toch kijkt de geldmarkt met minder zelfvertrouwen dan de kapitaalmarkt naar de toekomst. De rust op de Europese valuta-, en bijgevolg rentemarkten is immers allerminst weergekeerd. Door de aanhoudende zwakte van met name de Spaanse peseta en het Ierse punt deden geruchten de ronde dat een herschikking zou worden overwogen, waarbij waarschijnlijk ook de Portugese escudo betrokken zou worden. Bovendien hangt de herintreding van de Italiaanse lire nog boven de markt.

Internationale markten

In Europa werden vorige week in verschillende landen de rentetarieven verlaagd. Voor zowel het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk als Italië was dit ten dele nog een uitvloeisel van de EMS-crisis van de laatste maanden. Vooral Italië en Frankrijk hebben toen hun rentetarieven verhoogd om hun valuta's te steunen en beide landen grepen de stabielere koers van hun valuta aan om de rente weer te verlagen. In Frankrijk werd de interventierente met 0,25 procent verlaagd tot 9,1 procent. In Italië werd het disconto met een vol procentpunt verlaagd van 14 naar 13 procent, vlak nadat het parlement belangrijke bezuinigingsmaatregelen had goedgekeurd. Hiermee geeft de Italiaanse centrale bank aan vertrouwen te hebben in de maatregelen, meer dan menig buitenlandse belegger, die vooralsnog uit Italië wegblijft. Italië wil het disconto nog verder verlagen tot 12 procent, het niveau op het moment dat de lire het EMS verliet. Op dat moment komt herintreding van de lire tot het EMS weer in beeld. In een eerste reactie hield de lire zich goed en daalde de lange rente.

In het Verenigd Koninkrijk werd de base rate net als in Italië met een vol procentpunt verlaagd tot 7 procent, het laagste niveau sinds de eerste conservatieve regering in 1979 en 8 procent lager dan 2 jaar geleden. Minister van Financiën Lamont maakte in zijn "autumn statement' een pakket maatregelen bekend om de economie te stimuleren zonder de begroting teveel uit de hand te laten lopen. Door gedeeltelijk fiscaal en gedeeltelijk monetair, middels de renteverlaging, de Britse economie te stimuleren hoopt hij de recessie te kunnen beëindigen. De financiële markten hadden rekening gehouden met zo'n renteverlaging, zodat de koersen nauwelijks reageerden; beleggers hadden zelfs rekening gehouden met een verlaging van 2 procent en zij sluiten een volgende renteverlaging dan ook niet uit. Gezien de onderliggende inflatie, die het laagste is sinds begin 1988 en onder het EG-gemiddelde ligt, is dat mogelijk. Wel zal het Britse pond de gevolgen ondervinden van nog een verlaging en het Verenigd Koninkrijk nog verder buiten het EMS plaatsen. Met een 3-maands rente van rond de 7 procent wijkt deze toch al bijna 2 procent af van de Nederlandse en Duitse tarieven.

De laatste economische cijfers uit de VS lijken te duiden op een aantrekkende economie, wat in dit geval voor obligatiebeleggers minder aantrekkelijk is. De detailhandelsverkopen zijn in oktober verder gestegen, maar daarnaast zijn in oktober ook de consumentenprijzen toegenomen met 0,4 procent. Op jaarbasis bedraagt de inflatie nu 3,2 procent, iets waarop veel Europese vooralsnog jaloers zullen zijn.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank en Robeco Groep