Foute navorderingen van huursubsidies

DEN HAAG, 16 NOV. Enkele duizenden Nederlanders hebben van VROM ten onrechte een navordering gekregen om te veel ontvangen huursubsidie terug te betalen.

Het ministerie erkent dat mogelijk foute aanslagen zijn verstuurd. De Stichting de Ombudsman heeft becijferd dat het om een totaalbedrag van enkele miljoenen guldens kan gaan. De fout werd ontdekt toen vier AOW'ers uit Heemskerk hadden geklaagd over een forse navordering van VROM. Bij onderzoek bleek dat de oorzaak vermoedelijk een fout van de belastingdienst is: die zou VROM niet het belastbaar inkomen hebben opgegeven, maar het hogere bruto inkomen. VROM heeft de vier Heemskerkse klagers in het gelijk gesteld.