De schaarste aan bruikbare donororganen zal ...

De schaarste aan bruikbare donororganen zal ondanks langdurig ethisch beraad mogelijk resulteren in een 'perfecte' wetgeving nooit opgelost worden zolang de economische en emotionele consequenties van een donor-procedure voor de aanleverende ziekenhuizen onvoldoende wordt onderkend.

J.J. Homan v.d. Heide, Rijksuniversiteit Groningen

De kortste afstand tussen de stilte van de natuur en de drukte van een winkelstraat vindt men binnen Nederland op Texel in de zomer.

Chris Knip, Universiteit Twente

Smaak is de weg tussen te veel en te weinig.

F.B. Plotz, Rijksuniversiteit Groningen

Het helder in de eigen moedertaal formuleren van wat men meent te hebben begrepen uit anderstalige publikaties is een vorm van diepgaande informatieverwerking die - mits geslaagd - als bewijs van goed begrip mag gelden. In dat licht laden beoefenaren van de wetenschap de verdenking op zich oppervlakkig te zijn, als ze in de eigen taal anderstalige vaktermen gebruiken waarvan goede vertalingen bestaan.

P.W. Verhagen, Universiteit Twente