CBS: in drie kwartalen 25 pct meer faillissementen

DEN HAAG, 16 NOV. De eerste negen maanden van dit jaar zijn 3.565 faillissementen uitgesproken in Nederland. Dat is 25 procent meer dan in de vergelijkbare periode in 1991. Dit blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend bekend heeft gemaakt. Hieronder waren 3.078 bedrijven en 483 natuurlijke personen (inclusief vennoten).

Het CBS meldt bovendien dat in het derde kwartaal de meeste faillissementen werden geregistreerd (1.249) en dat daarin weer de laatste maand, september, de hoogste score te zien gaf (513). Bij de 3.078 failliet verklaarde bedrijven ging het in 1.357 gevallen om éénmanszaken en in 1.721 gevallen om vennootschappen en overige rechtspersonen, waaronder 1.479 besloten vennootschappen. De meeste faillissementen deden zich voor in de handel en de horeca (1.173), een stijging van 29 procent, en daarna in het bank- en verzekeringswezen en de zakelijke dienstverlening (629). De meeste failliet verklaarde bedrijven waren in Zuid-Holland gevestigd (812), gevolgd door Noord-Holland (659) en Noord-Brabant (550). In Zeeland bleef het aantal faillissementen beperkt tot 72. Procentueel gezien was de stijging in Flevoland (65 procent) het grootst.