Brinkman

In de krant van 13 november ("Ik heb niet zoveel verstand van economie', pagina 3) staat een vraaggesprek met CDA-fractievoorzitter Brinkman naar aanleiding van de extra bezuinigingen van het kabinet voor volgend jaar.

Het citaat, zoals dat in de kop van het artikel is geciteerd, is van Brinkman, zij het dat hij deze opmerking schertsend maakte. Door een redactioneel misverstand is in de verslaggeving het werkwoord "grapt' veranderd in "zegt'. Dit laatste is een onjuiste interpretatie van de gemaakte opmerking.