Balie-methode als exportartikel

Introduceerde premier Lubbers tijdens de EG-top in Maastricht internationaal de "biechtstoelprocedure' als fenomeen uit de Nederlandse politiek, PvdA-voorzitter Rottenberg tracht de "Balie-methode' te exporteren. Afgelopen week, tijdens het oprichtingscongres in Den Haag van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten, leidde hij een forumdebat - thema migratie en illegalen - op een manier zoals hij die tot voor kort als directeur van het Amsterdamse theater De Balie gewend was te doen. Hoewel hij voorzitter was, stelde hij de vragen, viel hij de gasten in de rede, en ging met ze in debat.

Het was behoorlijk wennen voor Herta Däubler-Gmelin, vice-voorzitter van de SPD, en voor de Belgische minister van binnenlandse zaken, Louis Tobback. Duitse politici zijn het juist gewend alle ruimte te krijgen voor hun betoog; ze worden nooit in de rede gevallen. Rottenberg kapte haar betoog rustig af en schakelde over naar Tobback. Belgische ministers worden in hun land doorgaans aangesproken met "meneer de minister' en zijn het evenmin gewend op rijkswachterstoon in rede te worden gevallen. Rottenberg: “Misschien ben ik lastig.” Tobback: “Ik kan ook lastig zijn”, waarna hij voortging de zaal op strenge toon toe te spreken.

Rottenberg, geen groot kenner van Europese zaken, stelde vervolgens vragen die bij de gasten niet aansloegen. “Hoe zou het zijn als in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk sociaal-democraten het beleid zouden bepalen”. Het was wederom Tobback die relativeerde. “Mijn Franse collega van de PS belt nooit met mij, wel altijd met zijn Duitse collega van de CDU”, zei hij licht geïrriteerd. De Balie-methode sloeg niet echt aan. Oud-PvdA-Europarlementariër Bob Cohen: “Zo kan Felix toch niet omgaan met buitenlandse gasten. De wereld bestaat niet alleen uit Nederlanders.” (DJE)

    • Ward op den Brouw
    • Willebrord Nieuwenhuis
    • Rob Meines