Zuiderburen

Hoezeer wij in Nederland gewend zijn over onze zuiderburen heen te kijken, blijkt weer eens duidelijk uit het onderschrift in NRC Handelsblad van 10 november op pagina 3 bij de foto van de oprichting van de Partij van Europese Sociaal-Democraten.

Dè centrale figuur bij die oprichting, degene die midden op de foto de oprichtingsakte toont, wordt - anders dan een aantal collega's - in het geheel niet genoemd. Hij is ook maar een Belgische minister! (Van Buitenlandse Zaken - red.)

    • Stan Smeets