YOURCENAR

De eerste Prix Yourcenar, een prijs van 1500 dollar voor een Franstalige auteur die in de Verenigde Staten woont, is toegekend aan Jean-Philippe Antoine voor zijn boek La Chair de l'oiseau: vie imaginaire de Paolo Uccello, een uitgave van Gallimard.