St Maarten wil blijven in Koninkrijk

PHILIPSBURG, 14 NOV. Het Antilliaanse eiland Sint Maarten wil graag deel blijven uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit werd koningin Beatrix gisteren tijdens haar werkbezoek aan dit bovenwindse eiland in alle toonaarden duidelijk gemaakt.

De enige politieke leider die demonstratief verstek liet gaan was Claude Wathey, de man die de afgelopen veertig jaar de scepter zwaaide op Sint Maarten. Net zoals bij het vorige bezoek van de koningin was Wathey in geen velden of wegen te bekennen.

De koningin woonde een speciale zitting bij van de Eilandsraad (gemeenteraad). In die vergadering werd door de coalitie nauwelijks gesproken over het feit dat het bestuur van Sint Maarten in juli onder curatele is gesteld, hoewel de regeringspartijen zich daar steeds fel tegen hebben verzet. Het eilandbestuur mag geen beslissingen uitvoeren zonder toestemming van de gouverneur van de Nederlandse Antillen, die als vertegenwoordiger van de koninkrijksregering optreedt.

Opvallend was dat ook de oppositiepartij SPA, de grootste partij in de Eilandsraad, de curatele-maatregel niet veroordeelde. Wel zei fractieleider Marlin dat de maatregel op een aantal punten in gebreke blijft. De SPA wil graag een tijdslimiet waarbinnen “behoorlijk bestuur” op het eiland hersteld moet zijn. Direct daarna zouden verkiezingen moeten worden gehouden. Een dringend beroep deed Marlin op de Koninkrijksregering om de constitutionele verhoudingen aan te passen aan de "eigensoortige situatie' van de Antilliaanse eilanden.

    • Roger F. Snow