Ouderen aan het werk

In NRC Handelsblad van 3 november stond dat het Sociaal Cultureel Planbureau in "Ouderen tussen pensioen en bijstand' vraagt om een "cultuuromslag' teneinde 50-plussers aan het werk te krijgen.

Helaas zwijgt het SCP over maatregelen om dat te bewerkstelligen. Hoe bestrijdt men leeftijddiscriminatie? Ik ben twee jaar met pensioen en poog een betrekking te krijgen. De gelegenheid wordt mij echter onthouden alleen omdat ik 62 ben.

Na in een uitvoerige sollicitatieprocedure te hebben vastgesteld dat ik de juiste aanvulling van de directie zou zijn, besloot men mij toch niet aan te nemen omdat ik "gezien mijn leeftijd de directie waarschijnlijk te veel zou domineren'. Dat zegt veel over de zittende directie, maar intussen kreeg ik de job niet. In een organisatieadviesbureau meende men dat ik "op grond van mijn leeftijd' niet au courant zou zijn met de nieuwste opvattingen en technieken, en later dat ik niet flexibel genoeg zou zijn. Heel fair gaf men mij de gelegenheid de onjuistheid van deze vooroordelen te bewijzen in een workshop. Ik had in alle opzichten succes. Maar toen puntje bij paaltje kwam werd ik toch niet aangenomen door de ijzeren binding tussen arbeidsovereenkomst en pensioenfonds. Ik wilde niet eens in dat pensioenfonds! De directie wilde voor mij een uitzondering maken, maar dat werd verhinderd door vakbondsvertegenwoordigers in de ondernemingsraad, zodat het feest niet doorging. Er is dus meer nodig dan een cultuuromslag en het zou interessant zijn van het SCP te vernemen met welke maatregelen men deze euvels zou willen verhelpen.

    • H. van den Berge