"Noodtoestand dreigt in Rusland'

MOSKOU, 14 NOV. President Boris Jeltsin wil volgens een Russisch parlementslid over tien dagen via noodmaatregelen afrekenen met de zittende volksvertegenwoordiging. De drijvende kracht achter het plan zou minister van defensie generaal Pavel Gratsjov zijn.

Terwijl het parlement gisteren met overtuigende meerderheid een wet aannam die het president Jeltsin onmogelijk maakt om zelf een kabinet samen te stellen, verklaarde de conservatieve afgevaardigde Iona Andronov in de Opperste Sovjet uit verschillende “betrouwbare bronnen in het Kremlin” te hebben vernomen dat de regering het voornemen heeft om in de nacht van 24 op 25 november het parlement al dan niet via het uitroepen van de “noodtoestand” te ontbinden. Volgens Andronov zou de machtsgreep nu worden voorbereid door "staatsraad' Gennadi Boerboelis en vice-premier Michail Poltoranin.

Minister Gratsjov, door Andronov aangemerkt als de “initiator”, heeft dit gisteren onmiddellijk ontkend. Hij noemde de beschuldiging een “provocatie”, bedoeld om het leger “in politieke spelletjes te betrekken”. Gratsjov voegde er echter aan toe dat de krijgsmacht in de eerste plaats trouw is aan Jeltsin, de “door het volk gekozen president”. Poltoranin weersprak de aantijging van Andronov eveneens maar kondigde wel aan dat de regering maandag voor “crisis-beraad” bijeen zal komen. Volgens Poltoranin dient het parlement zichzelf volgende maand te ontbinden. “De mensen hebben genoeg van de eindeloze discussies”, aldus de vice-premier.

Poltoranin en Boerboelis waren twee weken geleden de gastheren van een geheime bijeenkomst in een regeringsdatsja waar de "linkervleugel' uit het Jeltsin-kamp zich boog over “radicale maatregelen om het revolutionaire proces” te redden. Kort daarna zinspeelde Boerboelis op de noodzaak het parlement via “presidentieel bestuur” uit te schakelen.