Meer promoties in Amsterdam door komst aio's

AMSTERDAM, 14 NOV. Aan de Universiteit van Amsterdam hebben dit jaar waarschijnlijk 365 promoties plaats, ruim honderd meer dan vorig jaar.

De groei wordt vooral veroorzaakt door het aio-stelsel, dat in 1986 in werking is getreden. Dat meldt Folia, het weekblad van de Universiteit van Amsterdam. Aio's (assistenten in opleiding) staan in dienst van een universiteit en moeten binnen vier jaar na hun doctoraalstudie een promotie-onderzoek doen. Inmiddels is gebleken dat aio's er vaak niet in slagen binnen vier jaar een proefschrift te schrijven. Vandaar dat nu pas, ruim zes jaar na de invoering van het aio-stelsel, een forse groei van het aantal promoties is te zien. Volgens de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) groeit het aantal promovendi aan alle universiteiten in Nederland. De vereniging verwacht dat de groei de komende jaren zal aanhouden. Op het moment zijn er 6.000 aio's in Nederland. Jaarlijk komen er zo'n 1.200 bij.