Massaontslag bij Hoogovens is van de baan

IJMUIDEN, 14 NOV. Het eerder aangekondigde collectief ontslag van circa duizend werknemers bij het staalconcern Hoogovens is van de baan. Maar de werknemers van Hoogovens moeten fors inkomen inleveren om gedwongen ontslagen te voorkomen.

Afgelopen nacht bereikten de directie van Hoogovens in IJmuiden en de vakbonden overeenstemming over een sanering bij de onderneming. Anders dan in de oorspronkelijke reorganisatieplannen van de directie moeten 2.300 arbeidsplaatsen binnen twee jaar zijn opgeheven. Aanvankelijk moest dat al in 1993 gebeuren. Van de 2.300 vertrekkende werknemers komen er nu 500 à 600 in aanmerking voor werk buiten de poorten van Hoogovens. Het overige personeel vloeit af via verschillende ouderenregelingen. Werknemers voor wie eind 1993 nog geen ander werk is gevonden, blijven in 1994 wel op de loonlijst van Hoogovens staan, maar hun collega's zullen het loon betalen. Zij leveren hiervoor de eindejaarsuitkering van 2 procent over 1993 in.

Ook voor het vertrek van werknemers van 55 jaar en ouder levert het personeel geld in. Werkgevers en werknemers storten de pensioenpremie over volgend jaar in een apart fonds. Van dit geld worden de verschillende ouderenregelingen en het sociaal plan voor werknemers jonger dan 55 jaar gefinancierd. Hoogovens stort zelf 70 miljoen gulden in het fonds, van het personeel wordt “een substantiële solidariteitsbijdrage” van 35 miljoen gulden verwacht.

Hoogovens zal in de toekomst ook een deel van werkzaamheden die nu nog door derden (aannemers en onderaannemers) worden uitgevoerd, door het eigen personeel laten uitvoeren. Hierdoor ontstaat tijdelijk werk voor ten minste een jaar voor ongeveer 250 werknemers die nu boven de sterkte zijn.

De vakbonden en Hoogovens zullen een dringend beroep op oudere werknemers doen om vervroegd uit te treden. Weigert iemand, dan komt hij verplicht in aanmerking voor plaatsing buiten Hoogovens. Eerder keerden de leden van de Industriebond FNV zich tegen zo'n verplichting.

De collectieve arbeidsovereenkomst, die op 31 maart 1993 zou aflopen, wordt tot 1 april 1995 verlengd. De huidige CAO-bepaling dat bij Hoogovens geen gedwongen ontslagen vallen blijft overeind, zo is vannacht overeengekomen. Over de lonen wordt in maart 1994 en 1995 onderhandeld. Hoogovens verlengt de huidige VUT-regeling tot januari 1996.