Lubbers vindt rehabilitatie van prins Bernhard onnodig

DEN HAAG, 14 NOV. Premier Lubbers acht een rehabilitatie van prins Bernhard niet nodig, maar hij is wel blij met een recente publikatie waarin de relatie tussen de prins en de naoorlogse kabinetten wordt beschreven. Daardoor zijn een aantal verdiensten van Bernhard die niet bekend waren, onder de aandacht gebracht. Lubbers zei dit gisteravond op zijn wekelijkse persconferentie.

De journalist H.A. van Wijnen schrijft in zijn deze week gepubliceerde boek "De Prins-gemaal' dat de naoorlogse Nederlandse kabinetten prins Bernhard voor hun karretje van exportbevordering hebben gespannen en consequent hebben gefaald de prins duidelijk te maken waar in constitutioneel opzicht zijn grenzen lagen.

Lubbers noemde het “pleitbaar” dat de naoorlogse kabinetten Bernhard meer in bescherming hadden moeten nemen. Maar hij wilde niet ingaan op de vraag of het grote gemak waarmee de kabinetten de prins zijn exportactiviteiten lieten ontplooien, mede kan hebben geleid tot het Lockheed-schandaal in 1976. Prins Bernhard bleek toen betrokken bij corruptieaffaires van die Amerikaanse vliegtuigfabriek. “Dat kan ik niet overzien”, aldus de premier, “en dat zou ook betekenen dat ik het werk van de commissie-Donner (die Bernhards betrokkenheid indertijd onderzocht, red.) zou moeten overdoen.”