DE BENDE

In een bespreking (Boekenbijvoegsel 31-10-92) van het boek "Ze zijn zo lief, meneer', auteur Chris de Stoop, wordt als inhoud van het boek door de heer Lagerwaard o.m. vermeld dat het Dijkzigt Ziekenhuis te Rotterdam ""tot voor kort een speciale (en lucratieve) regeling met de bende (bedoeld is hier de Bende van de Miljardair) had afgesproken over het aborteren van onverhoopt zwanger geworden Filippijnse animeermeisjes''.

Dit is volstrekt onwaar en een pure leugen. Nimmer werd een dergelijke afspraak gemaakt. Vreemd genoeg blijkt het besproken boek de aangehaalde afspraak in het geheel niet te vermelden. Ik wil aannemen dat het hier om een vergissing van de heer Lagerwaard gaat. Maar het had kunnen worden voorkomen als hij eerst met het Dijkzigt Ziekenhuis contact had gezocht voor verificatie (en natuurlijk ook als hij het boek beter gelezen had). Teleurstellend is dat zo'n ernstige misslag bij uw krant kan gebeuren.

Naschrift Henk Lagerwaard:

Professor Drogendijk heeft gelijk. Het aborteren werd niet in het Dijkzigt Ziekenhuis verricht maar in de Stormkliniek in Rotterdam, schrijft De Stoop. De "voordelige regeling' - aldus De Stoop op bladzijde 75 van zijn boek - die de Bende met het Dijkzigt had afgesproken betrof een "check-up' voor geslachtsziekten, en hij gaat er van uit dat de betrokken dokters hebben beseft wat er met de vrouwen aan de hand was. Dat alles neemt niet weg dat er geen speciale abortus-regeling bestond tussen het Dijkzigt en de Bende, zoals ik beweerde - onnadenkend meegesleept door De Stoops betoog.

    • Academisch Ziekenhuis Rotterdam
    • Prof. Dr. A. C. Drogendijk
    • Hoofd Afdeling Gynaecologie