Bezuinigingen basis voor keuze van beroepsleger

DEN HAAG, 14 NOV. Nederland gaat door de bezuinigingen op Defensie in de richting van een beroepsleger. Maar het kabinet heeft daarover gistermiddag nog geen defenitieve beslissing genomen. Dat zei premier Lubbers gisteravond na afloop van het kabinetsberaad.

Lubbers verwacht dat er binnen vier weken duidelijkheid zal zijn. Dan wordt ook bekend in de zogenoemde "prioriteitenota' welke besluiten worden genomen om de krijgsmacht te verkleinen en te herstructureren. Er hoeft volgens Lubbers geen rechtstreeks verband te bestaan tussen bezuinigen en het opheffen van de dienstplicht. Volgens hem kan er ook gekozen worden voor een kleinere Marine en Luchtmacht en een grotere Landmacht. Maar hij liet doorschemeren dat dat niet erg aannemelijk is. Marine en luchtmacht blijven een grote rol spelen bij de taken die Nederland in de toekomst aan haar krijgsmacht stelt voor vredeshandhaving en het opleggen van vrede.

Het kabinet boog zich gisteren voor de eerste keer over de conclusie van de commissie-Meijer dat Nederland op dit moment de dienstplicht niet kan opheffen omdat de veiligheidssituatie een grote mobilisabele landmachtcomponent vereist en er op de arbeidsmarkt onvoldoende aanbod zou zijn voor dienstneming voor kortere of langere termijn bij het leger.

In eerdere gesprekken met een aantal ministers heeft minister Ter Beek van defensie te kennen gegeven dat hij het advies van de commissie Meijer niet wil overnemen en de dienstplicht op termijn wil afschaffen. In de voorstellen voor de prioriteitennota, die nu op tafel liggen, worden Marine en Luchtmacht redelijk gespaard. Bij de Marine zullen nog eens drie fregatten verkocht moeten worden zodat het totaal op zestien komt. Ook bij de Luchtmacht zal een een aantal van de 186 F-16 gevechtstoestellen moeten verdwijnen. Ook zullen in de toekomst een kleiner aantal squadrons paraat worden gehouden omdat de veiligheidssituatie minder onmiddellijke inzetbaarheid vereist.Met een aantal NAVO-partners zijn al gesprekken gevoerd over de verkoop van F-16's.

Over enkele dagen zal minister Ter Beek in een brief aan de Tweede Kamer aangeven hoe hij de nieuwste bezuinigingen op zijn ministerie van bijna een half miljard gulden zal verdelen. Ter Beek heeft vorig weekend met zijn portefeuille gedreigd en zegt de verzekering te hebben gekregen dat dit de allerlaatste keer is in de komendfe anderhalf jaar dat bij Defensie wordt aangeklopt voor de begrotingsperikelen van het kabinet.