Bezorgdheid over jonge monumenten

ZEIST, 14 NOV. Volgens de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is er minstens vier tot vijf miljoen extra nodig voor behoud van gebouwen uit periode 1850 tot 1940. In de komende zes jaar moeten 16.000 gebouwen en 150 stads- en dorpsgezichten beschermd worden, maar de daarvoor bestemde twaalf miljoen gulden is niet genoeg. Als er niets gebeurt, is het Monumenten Selectie Project (MSP) gedoemd te mislukken, aldus de Rijksdienst. Zuid-Holland heeft de besprekingen over de selectie van monumenten voorlopig stopgezet.

De gebouwen en gezichten moeten worden geselecteerd uit de 165.000 gebouwen en 700 gebieden die de afgelopen jaren werden geregistreerd in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP).