Bedrijven Utrecht tegen sneltram

UTRECHT, 14 NOV. De Utrechtse Kamer van Koophandel heeft zich “definitief” gekeerd tegen de aanleg van een bovengrondse sneltram door de binnenstad.

De kosten van de investeringen en exploitatie zijn zo hoog, dat “dit onvermijdelijk ten koste zal gaan van het fijnmazig busnetwerk in onze stad en regio”. De Kamer vreest ook voor grote bevoorradings- en bereikbaarheidsproblemen. Het bedrijfsleven geeft de voorkeur aan een verbetering van het busvervoer en de realisering van Randstadspoor, mits dat financieel haalbaar is. Het NS-plan voor Randstadspoor voorziet in frekwente treindiensten tussen centrumsteden en de regio. Volgens de Kamer van Koophandel zal de tram nodeloos veel passagiers door de binnenstad vervoeren. De aanleg van een bovengrondse tram zal bovendien een ondergrondse (bus-)lijn voorgoed blokkeren en dat blijft voor het Utrechtse bedrijfsleven “op termijn vervoerstechnisch de beste oplossing”. De gemeenteraad neemt begin volgend jaar een besluit over de sneltram.