Aansprakelijkheid

In NRC Handelsblad van 31 oktober las ik in een bijdrage van Chr.H. van Dijk en H. Kennedy, getiteld "Juridische nasleep El Al-ongeluk complex', het volgende: “De aansprakelijkheid van Boeing en/of Pratt & Whitney zou - gesteld dat Nederlands recht van toepassing is - beheerst worden door de zogenaamde "produktaansprakelijkheid'.”

Dat is onjuist. De artikelen 6 : 185 en volgende van het Nieuw Burgerlijk Wetboek waarin die regeling is neergelegd, zijn niet van toepassing op een vliegtuig uit 1979. Anders dan de auteurs menen, zal voor een eventuele aansprakelijkheid van Boeing en/of Pratt in beginsel dus schuld moeten worden bewezen.

    • B.J. Broekema-Engelen