VN wil sancties tegen Servië aanscherpen

NEW YORK, 13 NOV. De Veiligheidsraad begint vandaag een debat over een verscherping van de controle op de sancties tegen Joegoslavië (Servië en Montenegro), dit gezien de schaal waarop de sancties worden ontdoken.

De raad zal begin volgende week stemmen over een resolutie, opgesteld door de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en België. De tekst maakt melding van “bezorgdheid” over de mate waarin de sancties worden ontdoken en van de noodzaak de controle te verscherpen. Daartoe zouden de marineschepen, die sinds de afkondiging van de sancties het scheepvaartverkeer van en naar Montenegro in de gaten houden, de bevoegdheid moeten krijgen schepen aan te houden en de lading te controleren.

Daarnaast wordt in de resolutie aandacht besteed aan de schending van een ander embargo, dat van wapenleveranties aan alle ex-Joegoslavische republieken dat al eind vorig jaar werd afgekondigd. Ook dit embargo wordt ontdoken. In de ontwerptekst wordt gevraagd om een strengere controle op de naleving van het wapenembargo.

De in mei afgekondigde sancties tegen Joegoslavië stonden de doorvoer van goederen door klein-Joegoslavië toe, zowel over land als via de Donau. Dat heeft geleid tot ernstige schendingen van het embargo. Vracht met bestemmingen buiten Joegoslavië - in door Serviërs beheerste gebieden in Kroatië en Bosnië bijvoorbeeld, of in Macedonië - bereikte aldus toch Joegoslavische afnemers. In veel gevallen werd daarbij gebruik gemaakt van valse papieren. (Reuter)