Twijfels over Deens voorzitterschap EG

BRUSSEL, 13 NOV. Een groep van 23 socialistische leden van het Europese Parlement vindt dat Denemarken niet, zoals gepland, op 1 januari het EG-voorzitterschap van Groot-Brittannië kan overnemen.

Zij betwijfelen of de Denen het voorzitterschap van de Raad van Ministers aankunnen zolang zij het Verdrag van Maastricht niet hebben goedgekeurd. De Vlaamse socialist Marc Galle heeft hierover een ontwerp-resolutie ingediend die door 23 partijgenoten is ondertekend. Onder hen zijn de PvdA'ers Wim van Velzen en Ben Visser. Volgens Galle's medewerker wordt het voorstel door de gehele socialistische fractie in het EP, met 199 leden de grootste, gesteund. (Reuter)