Studieprijs

Dr. F. de Haan, verbonden aan de vakgroep Vrouwenstudies aan de Rijksuniversiteit Leiden en historicus dr. H. van Wees krijgen een Studieprijs van de stichting Praemium Erasmianum.

De prijs, 7500 gulden, wordt donderdag 3 december in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam uitgereikt door dr. W. Duisenberg, voorzitter van de stichting Praemium Erasmianum. De Haan krijgt de prijs voor zijn proefschrift "Sekse op kantoor. Over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht, Nederland 1860-1940'. Van Wees krijgt de prijs voor zijn proefschrift "Status Warriors. War, Violence and Society in Homer and History'. De prijs is bedoeld als bekroning van jonge onderzoekers die een buitengewone dissertatie hebben geschreven op het terrein van de letteren, geschiedenis of wijsbegeerte.