Steunpunt voor gemeentelijk architectuurbeleid

DEN HAAG, 13 NOV. Staatssecretaris Heerma van VROM heeft een startsubsidie van acht ton voor een periode van drie jaar beschikbaar gesteld voor het Platform Architectuurbeleid Lokale Overheden. Gemeenten kunnen bij dit informatie- en documentatiepunt terecht voor steun bij het opstellen van een architectuurbeleid. De instelling wordt evenals het nieuwe Stimuleringsfonds in Rotterdam gevestigd, in de buurt van het Architectuurinstituut dat nu in aanbouw is.

Op 12 december wordt een symposium gehouden over gemeentelijk architectuurbeleid, waarbij Haarlem zijn nieuwe beleidsnota zal presenteren.

In Hilversum is vanmorgen nog onderhandeld over de toekomst van een belangrijk gemeentelijk monument, het raadhuis van Dudok. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft toegezegd nog eens vier miljoen gulden in het project te steken. De kosten van de restauratie, die in 1988 begon, worden geraamd op 32 miljoen gulden.