Plan: kentekens noteren in tippelzone

GRONINGEN, 13 NOV. Het college van B en W in Groningen wil de overlast van tippelprostitutie tegengaan door begin volgend jaar kentekens te noteren van automobilisten die straatprostituées benaderen. De automobilisten krijgen vervolgens een brief thuisgestuurd waarin hen wordt gewezen op de overlast die door de tippelaarsters wordt veroorzaakt. “Als zij zich aangesproken voelen vragen wij hen voortaan niet meer om die reden in bepaalde straten te komen”, aldus burgemeester drs.H. Ouwerkerk.

Het is voor het eerst in Nederland dat getracht wordt prostituanten op deze manier te ontmoedigen. Volgens Ouwerkerk mogen ook bewoners van de straten die hinder ondervinden van tippelaarsters kentekens doorgeven aan de politie. Prostituanten zullen door middel van borden op de maatregel worden gewezen. Volgens het college zal de preventieve werking van de aanpak groot zijn.

Deze maatregel moet mede de onveiligheid en overlast tegengaan veroorzaakt door onder meer geweldsmisdrijven, kleine criminaliteit, samenscholingen, fout parkeren en vervuiling. Bewoners ondervinden hinder van klanten van prostituées die rondrijden, kijkers, dealers, junks en pooiers. Om tippelprostitutie in het A-kwartier en de Praediniussingel tegen te gaan wordt verder voorgesteld om straten af te sluiten voor auto's, rijrichtingen te veranderen en alcohol- en verkeerscontroles te houden. Ook zullen er meer politiesurveillances plaatsvinden.

In Groningen zijn naar schatting 175 straatprostituées. De vaste kern bestaat uit 50 voornamelijk dakloze vrouwen. Volgens Ouwerkerk zou de overlast van tippelprostitutie het best kunnen worden ingedamd door het instellen van een gedoogzone. Het college trok na bewonersprotesten een voorstel hiertoe in juli in.

In een aantal gemeenten in Nederland worden - zo berichtte deze krant gisteren - door de politie kentekens genoteerd van bezoekers van "homo-ontmoetingsplaatsen'. Volgens de politie van Valkenburg om getuigen te hebben “als er iets gebeurt”. In de gemeente Someren leidde klachten van omwonenden tot het besluit bezoekers te registreren.

“Te dol voor woorden”, zegt een woordvoerder van de Stichting Waakzaamheid (SW). “Wanneer ergens sprake is van overlast moet je niet personen gaan registreren, maar verkeerstechnische maatregelen nemen.” De woordvoerder wijst erop dat in het nog uit te voeren Besluit Gevoelige Gegevens het opnemen van een aantal persoonsgegevens aan banden zal worden gelegd. Dit zijn gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, seksualiteit of intiem levensgedrag alsmede persoonsgegevens van medische, psychologische of strafrechtelijke aard.

De wet persoonsregistraties is vooralsnog niet van toepassing op het kentekenregister omdat er gewerkt wordt aan een eenvoudige wijze van uitwisselen van gegevens uit de kentekenregistratie, de wegenbelasting, de algemene politie keuring en de verzekering. De mensen die in Groningen geregistreerd gaan worden zullen volgens de SW-woordevoerder niet alleen hoerenlopers zijn, maar ook automobilisten die via sluiproutes verkeerslichten trachten te omzeilen.