M.DE BOER; Bekwaam bestuurder

Met de benoeming van gedeputeerde Margreet de Boer tot commissaris van de koningin in Drenthe verliest de Partij van de Arbeid een van de kopstukken van het lokale bestuur in Noord-Holland. De Boer (53) was bij de verkiezingen in 1991 lijstrekker van de PvdA. Zij staat bekend als ambitieus en hard werkend en wordt door collega's gewaardeerd als iemand die zich “ook tegenover een zaal met boze tegenstanders staande weet te houden”.

De Boer is sinds 1978 lid van de provinciale staten van Noord-Holland. In 1987 trad zij toe tot het college van gedeputeerde staten. Zij was in die functie onder meer verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openbaar vervoer en stadsvernieuwing. Als gedeputeerde heeft zij zich ingezet voor de structuurschets voor Noord-Holland.

Voordat De Boer toetrad tot het college was zij werkzaam in verschillende leidinggevende functies in de sociale sector. Ze was werkzaam bij de Jellinek-kliniek en betrokken bij de reorganisatie van de diensten sociale werkvoorziening in Amsterdam en Zaanstad. De nieuwe commissaris is ongehuwd en heeft twee volwassen kinderen.

Hoewel De Boer geboren en getogen is in Amsterdam heeft zij naar eigen zeggen “een grote affiniteit” met Drenthe. “Ik ken het Noorden vrij goed”, aldus De Boer, wier ouders uit Friesland afkomstig zijn. Volgens de nieuwe commissaris zal vooral de bestuurlijke inrichting van de provincie haar aandacht hebben. “De taken en schalen van het bestuur zijn zeer in beweging. Als het ooit interessant is geweest om voor de provincie te werken is het nu”, aldus De Boer.

Als gedeputeerde maakte De Boer de electorale val van de PvdA mee. In de discussies over de toekomst van de partij die hierop volgden toonde De Boer zich voorstander van meer inbreng van specialisten en deskundigen. “Als de PvdA een stuk kleiner zou zijn dan nu, is dat prima. Als daar maar het neusje van de zalm in zit”, verklaarde zij vorig jaar in deze krant. “Echte denkers, een select gezelschap, waar mensen vertrouwen in kunnen hebben. Ons systeem is nu nog gericht op massale vergaderingen en wordt gedomineerd door de gedachte dat je deskundigheid moet wantrouwen.”

De Boer volgt als commissaris van de koningin in Drenthe Wim Meijer op. Meijer kondigde eerder dit jaar onverwachts zijn vertrek aan. Hij wordt lid van de raad van beheer van de Rabobank. Meijer, die slechts vier jaar commissaris was, neemt begin volgende maand officieel afscheid. De Boer zal hem met ingang van 1 januari volgend jaar opvolgen.