Major ontkent samenzwering over wapenleveranties Irak

LONDEN, 13 NOV. Premier John Major heeft nooit geweten van een samenzwering tussen ministers en ambtenaren om de richtlijnen, die bestonden over export van wapens naar Irak, eigenhandig te verruimen. Dat zei hij gisteren in het Lagerhuis, waar de oppositie Major onder heftige druk zette om zijn vermeende betrokkenheid bij het schandaal boven water te krijgen.

Kreten van ongeloof stegen op toen de premier zei dat er misschien wel helemaal geen sprake van inbreuk op de richtlijnen was geweest. John Smith, de aanvoerder van Labour, merkte op dat de premier wel de enige in het hele land moest zijn die tot die conclusie was gekomen.

De antwoorden van de premier duiden erop dat ex-staatssecretaris van handel, en later van defensie, Alan Clark gelijk lijkt te krijgen met zijn voorspelling dat hij de zwarte piet toegespeeld krijgt als het erom gaat vast te stellen wie de schuld heeft voor een doorbreken van de richtlijnen. Toen Smith de premier vroeg wanneer hij precies te weten was gekomen dat een dergelijke doorbreking heeft plaatsgehad, antwoordde Major dat Clark hem altijd had verzekerd dat er van overschrijding van de richtlijnen geen sprake was geweest. “Het was pas toen Clark als getuige optrad in het proces (tegen de machinefabriek Matrix Churchill) dat ik reden had te veronderstellen dat hij mij misschien niet de waarheid had verteld.”

“Als we dat geloven”, zei Smith, “hebben we hier te maken met een mate van incompetentie in het hart van de regering die elke verbeelding tart.”

Even voor het debat in het Lagerhuis was een tweede proces tegen een veronderstelde wapenexporteur, BSA Tools in Birmingham, door de rechtbank beëindigd. Ook hier zei de directeur van de betroffen fabriek dat hij het “ongelooflijk” vond dat hij was vervolgd. Net als de directie van Matrix Churchill had hij een bijeenkomst bijgewoond met Alan Clark die hem gadviseerd had bij zijn aanvraag van een exportvergunning het vreedzaam gebruik van het te leveren materiaal te onderstrepen.

De regering heeft een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen gelast. De premier heeft beloofd dat alle relevante documentatie aan de onderzoeker, Lord Justice Scott, zal worden overhandigd en dat betrokken ministers zich tegenover hem zullen verantwoorden.

    • Hieke Jippes