Kruiswerk neemt geen nieuwe patiënten meer

UDEN, 13 NOV. De Stichting Kruiswerk Noordoost Brabant in Uden neemt sinds maandag geen nieuwe patiënten aan. Tot deze stap voelt de instelling zich gedwongen door de veel te hoge druk op het personeel en een gebrek aan geld. Volgens directeur J. Adema wordt alleen een uitzondering gemaakt voor terminale en levensbedreigende gevallen. Alle andere nieuwe vragen om zorg worden niet gehonoreerd.

De Landelijke Huisartsenvereniging heeft bij het verantwoordelijke ziekenfonds CZ ernstig bezwaar gemaakt tegen de maatregel, aldus districtsvoorzitter J. Kingma, huisarts te Uden. “Als huisarts moet je kunnen rekenen op de hulp van een wijkverpleegkundige. Die stop moet van tafel, ze kunnen niet domweg de tent sluiten.” Het ziekenfonds heeft toegezegd met Kruiswerk te zullen praten en een oplossing te zoeken.

De Landelijke Vereniging voor de Thuiszorg maakte in september bekend dat er op een budget van drie miljard gulden een tekort is van vijfhonderd miljoen om aan de vermoedelijke vraag naar zorg te kunnen voldoen. Daardoor zou er een wachtlijst van 50.000 gevallen in de thuiszorg bestaan. Uden is de eerste plaats waar het probleem tot een cliëntenstop heeft geleid.

Het werkgebied van de Udense stichting omvat 27 gemeenten met in totaal 300.000 inwoners. De cliëntenstop geldt tot einde maart 1993, maar tussentijds zal gekeken worden of er ruimte is voor enige versoepeling.

Directeur Adema: “We konden het gewoon niet meer bolwerken, de vraag naar kruiswerk is bij ons zo sterk gestegen, dat de verhouding met het budget volkomen scheef ligt. Het geld voor oproepkrachten is op en door het vele overwerk raakte ons vaste personeel overbelast, we moesten wel stoppen.”

Kruiswerk Noordoost Brabant zegt dat het al eerder een stop overwoog maar de beslissing te hebben kunnen uitstellen door in de afgelopen tijd zijn financiële reserves aan te spreken. Adema: “Die raken nu op, en als we volledig aan de vraag aan zorg voldoen, moeten we rood gaan staan bij de bank.” Dat weigert Adema, ook omdat hij voor volgend jaar een verdere stijging van de personeelskosten verwacht.