Kredietverlening afgenomen

BAZEL, 13 NOV. Voor het eerst sinds een jaar is de internationale kredietverlening afgenomen. Werd in het eerste kwartaal van dit jaar nog 60 miljard dollar aan leningen verstrekt, in het tweede kwartaal gaven de internationale banken kredieten van in totaal 45 miljard dollar. Dit staat in het jongste verslag van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB), het overkoepelende orgaan van alle centrale banken in de wereld.

De BIB schrijft de vermindering toe aan het zwakke verloop van de internationale economie en aan de daaraan gepaard gaande afname van de vraag naar kredieten in de industrielanden. Bovendien blijken de banken weer terughoudender te zijn geworden bij het verlenen van landenkredieten waar risico's aan kleven.

De vorderingen van de banken die aan de BIB rapporteren, verminderden in het tweede kwartaal met 17 miljard dollar. Sinds eind 1990 zijn de vorderingen met 110 miljard dollar ofwel twee procent afgenomen. De landen in Latijns Amerika zagen in de tweede drie maanden van dit jaar kans hun schulden te verkleinen met 700 miljoen dollar.

Daarentegen namen de verplichtingen van de voormalige Sovjet-Unie door het oplopen van de rente toe met 2,2 miljard tot ongeveer 60 miljard dollar. Mexico springt er negatief uit met een schuld van 65 miljard dollar, hoewel het in het tweede kwartaal zijn verplichtingen verminderde met 2,6 miljard dollar.

De BIB is positief gestemd over de jongste ontwikkelingen in de Latijns-Amerikaanse schuldenlanden. Voor het eerst sinds 1987 is daar in 1991 weer sprake geweest van economische groei. Ook de inflatie werd lager, hoewel het niveau ervan nog altijd erg hoog is.

Sommige landen in Latijn-Amerika zijn erin geslaagd met hun economische beleid het vertrouwen van de financiële wereld te herwinnen. De investeringen die daarvan het gevolg zijn, bieden uitzicht op aanhoudende groei van de economie, aldus de BIB. (DPA)