Jezus

Wat een merkwaardig inconsequent en machteloos artikel maakt Maarten 't Hart van zijn recensie over de nieuwste Jezus-biografie (van A.N. Wilson, CS 23-10).

Omdat Jezus zichzelf nooit als de Zoon van God afficheert, maar als de Zoon des Mensen, als een lid van "het mannelijk geslacht', kan hij volgens 't Hart geen goddelijk wezen zijn. De angst van de mens Jezus voor de dood op Gethsemane weerspreekt hij daarentegen als echt met het argument dat een goddelijk wezen niet bang hoefde te zijn. Bij de arrestatie van Jezus is het genezen van de wond van het afgeslagen oor niet "echt gebeurd', maar de vluchtende jongeman met het laken wel echt "aanwezig'. Dit lijken mij niet erg helder literaire of (liberaal)theologische standpunten.

Als men echter beschouwt - en dit lijkt mij vermeldenswaard - dat Jezus van Nazareth in gnostische zin een goddelijk wezen in zich droeg, dat zich bij de doop in de Jordaan kon verbinden met Jezus en hem vlak voor dood weer kon verlaten als vluchtende "jongeman met het laken', dan kan dit de grote biografische momenten in het leven van Jezus opeens begrijpelijk maken bijv: waarom Jezus een menselijke angst voor de dood kent nl. omdat het Christus-wezen zich al vóór zijn dood van hem los heeft gemaakt (en later - volgens het Markusevangelie - in het graf als in het wit geklede jongeman verschijnt) en ook waarom Jezus, hoewel hij openlijk optrad, bij zijn arrestatie nog eens door Judas met een kus aangewezen moest worden nl. omdat de Christus niet alleen via Jezus openbaar optrad (zie bijv. Bijzonderheden over het leven van Jezus p. 96 en Het Markusevangelie p. 187 van R. Steiner over deze interpretatie.

    • A. Majoor