Huizingalezing; Kunst en het vruchtbare misverstand

Op vrijdag 11 december zal E. de Jongh de 21ste Huizinga-lezing houden. De titel van de lezing is "Kunst en het vruchtbare misverstand'.

De lezing wordt georganiseerd door de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit te Leiden, NRC Handelsblad en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Zij hebben de naam van Huizinga aan de jaarlijks terugkerende lezing verbonden als eerbetoon aan de historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga, die op 7 december 1872 werd geboren.

Voorgaande sprekers waren: Rudy Kousbroek, Mary McCarthy, Jan Pen, Jean-François Revel, Arthur Lehning, Noam Chomsky, Karel van het Reve, Golo Mann, Ernst Kossmann, Stefan Themerson, Renate Rubinstein, Robert Darnton, Harry Mulisch, Michael Howard, H. Drion, George Steiner, Peter Schat, Susan Sontag, Gerrit Komrij en Joseph Brodsky.

De lezing wordt gehouden in de Pieterskerk, Pieterskerkhof te Leiden, en vangt aan om 20.00 uur.

Gratis toegangskaarten (maximaal 2) kunnen uitsluitend via onderstaande bon worden aangevraagd bij NRC Handelsblad, Postbus 8986, 3009 TH Rotterdam, onder vermelding van “Huizinga-lezing” op de envelop.

Zij die op 7 december geen toegangskaarten hebben ontvangen, moeten erop rekenen dat hun aanvraag niet gehonoreerd kon worden.

Ondergetekende,

naam

adres

postcode + woonplaats

verzoekt om toezending van ..... (max. 2) toegangskaart(en) voor de Huizingalezing 1992.