Halfjaarresultaat Sphinx 11 pct hoger

De resultaten en de omzet van Sphinx (sanitair, tegels, keramiek) zijn volgens verwachting in de eerste helft van het lopende boekjaar (per 30 september) gestegen ten opzichte van dezelfde periode van het vorige boekjaar.

De bruto-omzet steeg met 4,6 procent naar 217,3 miljoen gulden. De winst nam met 11,2 procent toe van 13,1 miljoen tot 14,6 miljoen gulden. De directie handhaaft de verwachting, dat er in 1992-1993 een hogere omzet en winst per aandeel zal worden behaald. In het voorgaande boekjaar bedroeg de bruto-omzet 428 miljoen gulden en was er een winst per aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen van 4,15 gulden. Uitgaande van volledige conversie kwam de winst per aandeel toen uit op 3,83 gulden. In de eerste zes maanden steeg het bedrijfsresultaat met 10,3 procent naar 24,6 miljoen gulden.

Sinds 30 september 1991 is het uitstaande aandelenkapitaal met 3,4 procent toegenomen door het keuzedividend en door de optieregeling voor werknemers. Hiervoor gecorrigeerd komt de winst per aandeel uit op 2,05 gulden tegen 1,84 gulden een jaar geleden.