Den Haag krijgt subsidie voor tunnel

DEN HAAG, 13 NOV. De gemeente Den Haag krijgt waarschijnlijk 200 miljoen gulden subsidie voor de bouw van een tramtunnel onder de Grote Marktstraat en de Kalvermarkt.

De tunnel maakt deel uit van het plan Nieuw Centrum Den Haag, dat met tien andere stedelijke vernieuwingsplannen door het rijk is aangewezen als "strategisch belangrijk geacht project' voor de jaren negentig. Volgend jaar zal worden begonnen met het omleggen van kabels en leidingen. De eigenlijke bouw zal drie tot vier jaar in beslag nemen. De tunnel moet in 1999 in gebruik worden genomen. Onder de Grote Marktstraat komt een ondergrondse parkeergarage.