De Schrift (2)

Uw interessante column roept om reactie!

Ten eerste: Niet alle "schurken' zijn oudste zonen en niet alle oudste zonen zijn "schurken'.

Ten tweede: ik geef u de goede raad de volgende Bijbelplaatsen te bestuderen; Exodus 6 : 20: Numeri 28 : 59; 1 Kronieken 5 : 29 en ten slotte Numeri 33 : 38,39. Uit deze plaatsen blijkt overduidelijk, dat volgens de Bijbel Abraham ouder was dan Mosjee en wel 3 jaar. Zeer waarschijnlijk was Mirjam de oudste van het gezin gezien de geschiedenis in Exodus 2 : 4 v.v.

Vóór de zonde van het volk, begaan bij het dienen van het gouden kalf, waren de eerstgeboren zonen van Israel de priesters; daarna is het priesterschap overgegaan op de oudere broer van Mosjee en diens zonen.

Men zou wat betreft de afwijzing in het Bijbelverhaal van eerstgeborenen (u vergat de uitverkiezing van David te vermelden uit 1 Samuel 16) kunnen zeggen, dat de Bijbel er ons op wil wijzen, dat een goed karakter verworven moet worden en niet per definitie gekoppeld behoeft te zijn aan het eerstgeboren zijn. Ook ten aanzien van Jozef heeft u m.i. een denkfout gemaakt. Hij was de eerstgeboren zoon van de vrouw met wie Jakob als eerste heeft willen trouwen. De eerstgeboren zoon heeft volgens de Bijbel recht op een dubbel deel en dit heeft Josef gekregen (en niet Ruben) in de vorm van twee stammen Efram en Menasjee.

Ja, om zo'n column te schrijven is niet alleen Bijbelkennis nodig maar ook zelfkennis.

Schoenmaker houdt u bij uw leest, dàt maakt het lezen van uw stukjes tot een feest!