De Schrift (1)

Nooit gedacht dat wij (dankzij het door onze kinderen genoten christelijk onderwijs) nog eens de bijbelvaste Maarten 't Hart zouden kunnen corrigeren met een bijbeltekst.

In zijn zojuist gestarte column "De Schrift' stelt hij dat Mozes vermoedelijk ouder was dan Aäron. Vervolgens moet hij zich in allerlei bochten wringen om zijn theorie van de slechte oude zonen daarmee te laten kloppen. We kunnen Maarten 't Hart geruststellen: uit Exodus 7:7 blijkt duidelijk dat Aäron drie jaar ouder is dan Mozes: Aäron hoorde dus bij de joodse baby-boom (Exodus 1:7), de jongere Mozes daarentegen was bijna het slachtoffer geworden van de maatregelen van farao Amenofia III tegen de bevolkingfsexplosie der Joden (Exodus 1: 15-22).

Uit het verdere verloop van dit Bijbelverhaal blijkt dat de jongere Mozes wel degelijk het brave, beroemde broertje was - terwijl de oudere (oudste?) Aäron neigde tot het kwaad: afgoderij in de vorm van een gouden kalf (Exodus 32 en 33), jaloers geroddel met Mirjam (Num. 12) en onvoldoende vertrouwen in de Here (Num. 20), waarvoor hij zwaarder gestraft wordt dan Mozes (vs 24): hij krijgt het beloofde land zelfs niet uit de verte te zien!

    • Fam. Nijboer-Haack